Dé Gewichtscoach van Utrecht

Algemene voorwaarden

Op alle diensten en producten van SlimGewicht zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing. Bij betaling van de factuur voor de diensten en producten van SlimGewicht gaat u met deze voorwaarden akkoord.
 

 1. Voordat de begeleiding en/of coaching van SlimGewicht start, is er een mondelinge of schriftelijke overeenstemming over de aanpak en de daarbij behorende kosten.
 2. Bij een pakket dient het volledige bedrag voorafgaand aan de intake te worden overgemaakt op een nader op te geven rekeningnummer. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk. Dit is kosteloos tot max. 3 aansluitende maandelijkse termijnen.
 3. Tenzij anders is overeengekomen worden losse consulten contant betaald tijdens elk bezoek. Per 4 consulten wordt een verzamelfactuur opgesteld van de betalingen.
 4. Bij een eenmalig voedingsadvies en de begeleiding op afstand dient het te betalen bedrag vooraf overgemaakt te worden op een nader op te geven rekeningnummer.
 5. Als overeengekomen wordt dat betaling gebeurt door middel van overmaking en de factuur na 30 dagen na factuurdatum niet voldaan is, wordt het factuurbedrag vermeerderd met 5 euro administratiekosten. Indien de factuur na 60 dagen na factuurdatum niet voldaan is, zullen alle kosten verband houdend met de inning in rekening worden gebracht, zoals de kosten van het incassobureau en eventuele gerechtelijke kosten.
 6. Bij een tussentijdse annulering van een pakket vindt geen restitutie van het geld plaats na het derde consult. Bij annulering voor het derde consult wordt berekend welke kosten gemaakt zijn op basis van losse onderdelen, zijnde een intake, aanschaf werkboek en losse consulten. Het restant wordt terug overgemaakt, minus 25 euro administratiekosten. Dit gebeurt alleen wanneer er aangetoond kan worden dat er geen vergoeding door de zorgverzekeraar heeft plaatsgevonden.
 7. Indien een afspraak onverhoopt niet door kan gaan, dient dit minimaal 24 uur van te voren te worden doorgegeven. Afspraken die niet op tijd zijn afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht.
 8. Het advies van SlimGewicht is resultaatgericht, maar SlimGewicht kan geen garantie geven op het behalen van het resultaat tijdens en na de begeleiding. Het resultaat is
  met name afhankelijk van jouw inzet.
 9. SlimGewicht heeft het recht om overeengekomen afspraken en werkzaamheden op te schorten dan wel te beëindigen indien daar omstandigheden voor zijn. Vooraf betaalde kosten zullen evenredig worden terugbetaald.
 10. SlimGewicht is vrij de tarieven aan te passen. Bij een wijziging van de tarieven wordt je hierover zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders vermeld.
 11. Elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging van de door SlimGewicht verstrekte adviezen wordt uitgesloten.
 12. SlimGewicht zal in geen geval zonder jouw toestemming je gegevens beschikbaar stellen aan derden.
 13. Er bestaat een kleine kans dat SlimGewicht je niet kan of mag begeleiden, in dat geval zal samen met jou worden gekeken welke andere mogelijkheden er zijn!
 14. Verwijzing van een arts of huisarts is niet noodzakelijk, maar wel mogelijk. In het laatste geval zal SlimGewicht de arts op de hoogte houden van het verloop van de begeleiding.
 15. SlimGewicht is aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulente Nederland (BGN). Door verplichte nascholing is de kwaliteit van het voedingsadvies en de begeleiding gewaarborgd.
 16. De kosten voor de begeleiding van SlimGewicht wordt bij verschillende zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Controleer voor de zekerheid vooraf altijd je polisvoorwaarden of informeer bij de zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar vergoedt tot een bepaald maximum! Indien dit bereikt is, wordt er geen vergoeding meer gegeven voor dat jaar.
 17. Voor geschillen over de persoonlijke benadering van de cliënt of de gevolgde procedure van behandeling wordt de klachtenregeling van de BGN gehanteerd.

 

Vastgesteld: 1 januari 2012

Afvallen · Voeding · Beweging · Leefstijl

Maak een gratis afspraak! »

Wil je op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes, lekkere gezonde recepten
en meedoen aan leuke winacties? Volg mij dan op Facebook en Instagram!

★★  SlimGewicht © 2018 · tel: 06 - 11 58 66 58 · IBAN NL05 INGB 0657 3396 36 · KvK 51969173 · BTW NL169814397.B01 · BGN lid.nr. 1150 · AGB-code 90057933  ★★